Osoby prowadzące pojazdy ciężarowe wyposażone w tachografy zobligowane są do posiadania karty chipowej przyporządkowanej do danego urządzenia. Jest to karta ścisłego zarachowania, zatem podlegająca bezwzględnej ewidencji. Jej brak uniemożliwia praktycznie wykonywania obowiązków kierowcy zawodowego. Warto dodać, że właścicielem karty jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, podczas gdy kierowca w istocie jest jedynie jej dysponentem na okres wykonywania swoich obowiązków. Czym jest karta kierowcy i jakie należy spełnić wymogi, by ją uzyskać? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Z tego artykułu dowiesz się :
Karta kierowcy, co to jest?
Karta kierowcy, warunki uzyskania
Kto wydaje kartę kierowcy?

Karta kierowcy, co to jest?

Współczesne pojazdy służące do przewozu towarów lub pasażerów wyposażone są w specjalistyczne urządzenia rejestrujące między innymi czas pracy kierowców. Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa szeroko rozumianego transportu. Osoby prowadzące samochody wyposażone w tachografy, zobowiązane są do posiadania karty kierowcy na mocy Rozporządzenia Parlamentu o Rady Unii Europejskiej nr 165/2014, oraz ustawy o tachografach z dnia 5 lipca 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 1480).

Karta wydawana jest na okres pięciu lat, przy czym przedłużenie okresu ważności nie wymaga decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Karta kierowcy, warunki uzyskania

Wniosek o wydanie karty kierowcy składa sama osoba zainteresowana.

Wniosek powinien zawierać:
• Dane personalne i adresowe kierowcy;
• Data i miejsce urodzenia;
• Numer PESEL;
• Wzór podpisu;
• Dane dotyczące prawa jazdy;
• Powód ubiegania się o wydanie karty;
• Poświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji;
Istotna jest data sporządzenia oraz podpis osoby składającej. Podpis może mieć formę elektroniczną.

Ponadto niezbędne będzie dołączenie:
• Aktualnej fotografii;
• Kopii prawa jazdy wydanego na terenie innego państwa;
• Oświadczenie o prawdziwości wydanego prawa jazdy pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Kto wydaje kartę kierowcy?

Organem właściwym do wydania karty kierowcy jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Po uiszczeniu opłaty wynoszącej 172,20 zł karta zostaje wydana w terminie trzydziestu dni roboczych.

Odbywa się to na podstawie:
• Kopii ważnego prawa jazdy;
• Kopii dowodu dokonania opłaty.

PWPW dokona sprawdzenia prawdziwości danych przy wykorzystaniu:
• Tachonetu;
• Europejskiej Sieci Praw Jazdy;
• Centralnej Ewidencji Kierowców.

Dodajmy, że w przypadku stwierdzenia przez PWPW nieprawidłowości podanych we wniosku informacji, kierowca otrzyma wezwanie do zwrotu karty pod rygorem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczących obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Poprzedni postKara za nieprzerejestrowanie samochodu – co nam grozi?
Następny postIle kosztuje rejestracja samochodu?