Jest to prawdopodobnie jedyny obowiązek administracyjny niewymagający rekomendacji. Powstaje w momencie nabycia pojazdu mechanicznego podlegającego obowiązkowi rejestracji na terenie naszego kraju. Oczywiście wiąże się to z pewnymi kosztami, jednak przy ogólnej cenie nabycia pojazdu, suma opłat rejestracyjnych nie wydaje się duża. Ile należy zapłacić za rejestrację i jakie są elementy składowe kosztów? O tym wszystkim przeczytamy w poniższym artykule.

Z tego artykułu dowiesz się :
Poszczególne składniki opłaty rejestracyjnej pojazdu
Rejestracja samochodu, opłaty dodatkowe

Poszczególne składniki opłaty rejestracyjnej pojazdu

Ogólna suma kosztów poniesionych w związku z rejestracją auta mieści się w granicy 180,50 zł. Są to dane na dzień 02 marca 2021 roku.

W skład powyższej sumy zaliczamy:
• opłatę za pozwolenie czasowe – 13,50 zł;
• opłatę za znaki legalizacyjne – 54,00 zł;
• opłatę za nalepkę kontrolną – 12,50 zł;
• opłata za tablice rejestracyjne – 80,00 zł;
• opłatę ewidencyjną – 2,00 zł;

Warto w tym miejscu zatrzymać się na chwilę w celu wyjaśnienia zasadności wydania pozwolenia czasowego, ważnego przez okres trzydziestu dni od chwili wystawienia.

Procedura administracyjna wprowadzenia samochodu do ewidencji trwa około miesiąca. W tym czasie użytkownik auta byłby pozbawiony możliwości korzystania z samochodu, mimo iż nabył go w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Aby uniknąć tego typu sytuacji, ustawodawca wprowadził narzędzie w postaci pozwolenia czasowego, uprawniającego do poruszania się po drogach publicznych bez posiadania rejestracji właściwej.

Wydanie dokumentu następuje automatycznie, z urzędu, co oznacza, iż nie ma potrzeby składania dodatkowych wniosków.

Co do zasady, okres trzydziestodniowy ma charakter nieprzekraczalny. Innymi słowy, w tym czasie powinien nastąpić odbiór tablic i dokumentów stałych. Jedynie w przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości związanych z rejestracją auta, okres ten może ulec przedłużeniu o kolejne czternaście dni. Jest to jednak sytuacja występująca nader rzadko.

Rejestracja samochodu, opłaty dodatkowe

W przypadku niemożności stawienia się posiadacza pojazdu w urzędzie komunikacji ewentualne zastępstwo będzie wymagało okazania pełnomocnictwa, za które obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

Ponadto każde auto zarejestrowane w RP po 01 lipca 1999 roku powinno posiadać kartę pojazdu. Jej brak spowoduje wydatek 75,50 zł.

W przypadku samochodu sprowadzonego spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej także powstaje obowiązek wydania karty pojazdu na podstawie dokumentów, których przetłumaczenie musi być potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. W tym wypadku cena za usługę jest sprawą indywidualną.

Pewna ekstrawagancja w postaci indywidualnego numeru rejestracyjnego to koszt zwiększający ogólną pulę o kolejne 1000,00 zł.

Należy pamiętać, że okres na złożenie wniosku o rejestrację, zgodnie z przepisami wynosi trzydzieści dni, licząc od daty zakupu zawitej na umowie kupna – sprzedaży, lub daty sprowadzenia pojazdu do Polski.

Poprzedni postCo to jest karta kierowcy i jak ją uzyskać?
Następny postUbezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – co należy do jego zadań?