Z roku na rok przybywa w naszym kraju nowych kierowców, jednak aby móc zgodnie z prawem prowadzić samochód należy posiadać stosowny dokument, czyli prawo jazdy, które wydawane jest przez wydział komunikacji znajdujący się w miejscu zamieszkania przyszłego kierowcy. Jak długo trzeba jednak czekać na wydanie tego dokumentu?

Z tego artykułu dowiesz się :
Jak wygląda procedura wydawania prawa jazdy?
Jakie dokumenty są wymagane?
Jak długo należy czekać na wydanie prawa jazdy?

Jak wygląda procedura wydawania prawa jazdy?

Proces wydawania prawa jazdy składa się z trzech etapów. W pierwszym wydział komunikacji musi otrzymać od Ośrodka Ruchu Drogowego informację o zdanym egzaminie na prawo jazdy danej kategorii. W drugim etapie należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej lub osobiście w wydziale komunikacji wszystkie wymagane dokumenty. Natomiast w trzecim etapie koniecznie jest uiszczenie opłaty za wydanie prawa jazdy, która obecnie wynosi 100,50 zł.

Jakie dokumenty są wymagane?

W procesie ubiegania się o wydanie prawa jazdy konieczne jest złożenie kompletu dokumentów, wśród których wymienić należy wniosek o wydanie prawa jazdy, aktualne zdjęcie twarzy w wymiarach 35 × 45 mm, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia samochodu, a także dokument potwierdzający adres zameldowania. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego. Z kolei osoby, które składają wniosek o przyznanie uprawnienia na kolejną kategorię pojazdów, muszą również dostarczyć dotychczas posiadane prawo jazdy. Jeśli dana osoba ubiega się o wydanie prawa jazdy na kategorię C (lub wyższą) musi również przedłożyć orzeczenie psychologiczne.

Jak długo należy czekać na wydanie prawa jazdy?

W żadnych przepisach jednoznacznie nie jest stwierdzony fakt, jak długo należy czekać na wydanie prawa jazdy. Z reguły jednak urzędy wydają dokument potwierdzający prawo do kierowania pojazdem w terminie 14 dni od otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty). W przypadku podania błędnych informacji we wniosku czas ten może się wydłużyć. Czasem prawo jazdy może zostać wydane wcześniej, co można sprawdzić na podanej przez wydział komunikacji stronie internetowej. Z kolei osoby, które chcą wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie, muszą liczyć się z koniecznością oczekiwania nawet do dwóch miesięcy.

Poprzedni postUbezpieczenie OC - ile dni wcześniej możemy wykupić?
Następny postJak możemy sprawdzić liczbę posiadanych przez nas punktów karnych?