Zarówno zakup, jak i sprzedaż samochodu wiąże się nie tylko z koniecznością sporządzenia odpowiedniej umowy, ale również wywiązania się z kilku niezwykle ważnych formalności. Jakie zatem obowiązki spoczywają na stronach transakcji?

Z tego artykułu dowiesz się :
Umowa kupna-sprzedaży samochodu: co powinna zawierać?
Jakie obowiązki spoczywają na nabywcy pojazdu?
Jakie obowiązki spoczywają na sprzedawcy samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu: co powinna zawierać?

Dobrze skonstruowana umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zabezpieczać interesy obydwóch stron transakcji. Co jednak powinna zawierać? Oczywiście podstawowe dane zarówno kupującego, jak i sprzedającego (imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania), datę i miejsce zawarcia umowy, dokładny opis przedmiotu sprzedaży (marka i model samochodu, kolor nadwozia, numer VIN, numer rejestracyjny, rok produkcji, aktualny przebieg), cenę, za jaką samochód będzie sprzedany, datę oraz godzinę przekazania pojazdu, a także oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem faktycznym pojazdu.

Jakie obowiązki spoczywają na nabywcy pojazdu?

Nabywca samochodu zobowiązany jest do jego zarejestrowania w wydziale komunikacji, a także do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC (w ciągu 14 dni od dnia zakupu). Konieczne może się również okazać wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jeśli okaże się, że samochód posiada ubezpieczenie, to oczywiście można przy nim pozostać, jednak zakład ubezpieczeń może na nowo obliczyć składkę, którą trzeba będzie wówczas opłacić. Innym rozwiązaniem może być zmiana ubezpieczyciela, która wiąże się z koniecznością wypowiedzenia umowy dotychczasowemu zakładowi oraz zawarcia nowej umowy w innej ubezpieczalni, która może zaproponować znacznie niższą składkę. Oczywiście należy wówczas pamiętać o ciągłości ubezpieczenia, ponieważ jej niedotrzymanie może skutkować opłatą karną. Kolejnym krokiem jest konieczność zarejestrowania samochodu w wydziale komunikacji, który właściwy jest dla miejsca zamieszkania. Aby zarejestrować pojazd (w ciągu 180 dni od dnia zakupu, termin wydłużony z powodu koronawirusa, normalnie 30 dni) konieczne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami, wśród których należy wymienić umowę kupna-sprzedaży, dotychczasowy dowód rejestracyjny wraz z tablicami, kartę pojazdu, ważną polisę OC, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Jakie obowiązki spoczywają na sprzedawcy samochodu?

Sprzedawca z kolei musi powiadomić zarówno wydział komunikacji, jak i firmę ubezpieczeniową o fakcie zbycia pojazdu. Zgłoszenie zbycia samochodu powinno zostać dokonane w ciągu 180 dni(termin wydłużony z powodu koronawirusa, normalnie 30 dni) od dnia jego sprzedaży. Zakład ubezpieczeń również musi otrzymać informację o zmianie właściciela pojazdu, aby ewentualną szkodę powstałą wskutek kolizji przypisać nowemu właścicielowi, a także, aby przenieść na niego obowiązek zapłaty kolejnej raty ubezpieczenia.

Poprzedni postCo należy wiedzieć o badaniu technicznym samochodu?
Następny postKupno samochodu bez OC – co musisz wiedzieć?