Brak aktualnego ubezpieczenia OC, lub – co gorsza – ucieczka sprawcy kolizji jest niestety sytuacją nagminnie występującą na naszych drogach. Stawia to w niezwykle trudnym położeniu ofiarę, na którą spada obowiązek uwiarygodnienia wszelkich okoliczności świadczących na jej korzyść, a co za tym idzie uprawniających do świadczenia odszkodowania. Na szczęście ustawodawca przewidział taką sytuację, powołując do życia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wiedza o tym, czym jest i jakie są jego cele, może w przyszłości wybawić z kłopotu wielu poszkodowanych.

Z tego artykułu dowiesz się :
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zakres działań
Zadania podejmowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zakres działań

Co do zasady Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma zabezpieczyć roszczenia osób poszkodowanych w zdarzeniu drogowym, którego sprawca nie posiada umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową na ubezpieczenie OC. UFG roztacza także ochronę nad poszkodowanym w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca kolizji lub wypadku.

Środki finansowe Funduszu pochodzą między innymi ze składek, do których zobligowane są zakłady ubezpieczeniowe posiadające w swojej ofercie ubezpieczenia OC.

Zadania podejmowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jasno wytycza zadania, których spełnienie ma na celu podniesienie ogólnego bezpieczeństwa na polskich drogach.

Są to w szczególności:
• Zaspokojenie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych za szkody;
• Zaspokojenie roszczeń w związku z ogłoszeniem upadłości ubezpieczyciela;
• Kontrola spełnienia obowiązku posiadania polisy OC przez właścicieli pojazdów mechanicznych, dopuszczonych do ruchu drogowego.

Zaspokojenie roszczeń wymienionych w punkcie pierwszym dotyczy szkód popełnionych:
• na osobie – okoliczności wyrządzenia szkody kwalifikują odpowiedzialność cywilną kierującego pojazdem, o nieustalonej tożsamości;
• w mieniu – dotyczy przypadku, kiedy poszkodowany ponosi śmierć, bądź uszczerbek na zdrowiu trwający ponad 14 dni, sprawca pozostaje nieznany;
• na osobie i w mieniu – sprawca nie posiada ubezpieczenia OC.

Punkt drugi odnosi się do sytuacji, w której ubezpieczyciel ogłasza upadłość. UFG przejmuje w takim wypadku obowiązki ubezpieczyciela.

Kontrola posiadaczy pojazdów mechanicznych dopuszczonych do ruchu drogowego odbywa się za pomocą rejestru informatycznego, wskazującego ciągłość ubezpieczenia OC.

W przypadku braku aktualnej polisy UFG kieruje wniosek o ukaranie grzywną, której wysokość jest uregulowana wskaźnikiem wynagrodzenia minimalnego w danym roku.

Jak wynika z powyższego, wszelkie starania uniknięcia zawarcia stosownej polisy OC są z łatwością wykrywane. Poza tym próba uregulowania obowiązku po okresie przerwy także może być wysoce problematyczna.

Z tych powodów zdecydowanie zaleca się posiadaczom wszelkich pojazdów wymagających rejestracji na terenie RP do przestrzegania powszechnie obowiązujących reguł w tym zakresie.

Poprzedni postIle kosztuje rejestracja samochodu?
Następny postUbezpieczenie telefonu – czy warto z niego skorzystać?