Z ubezpieczenia AC możemy zrezygnować tylko w ściśle określonych sytuacjach. Kiedy jest to możliwe. Kiedy zaś umowę może rozwiązać ubezpieczyciel?

Ubezpieczenie AC nie jest obowiązkowe, dlatego część kierowców z różnych względów zastanawia się, czy umowę z TU można wypowiedzieć. Takie rozwiązanie jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Szczegółowe informacje na temat warunków rozwiązania umowy można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Dobrze zapoznać się z tym dokumentem jeszcze przed zawarciem umowy – unikniemy w ten sposób zdziwienia, jeśli zostanie ona rozwiązana bez prośby z naszej strony. Kiedy jednak to my możemy zrezygnować z ubezpieczenia AC?

Z tego artykułu dowiesz się :
Ubezpieczenie AC. W jakich sytuacjach umowa wygasa?
Ubezpieczenie AC. Czy można z niego zrezygnować?
Ubezpieczenie AC. Co ze sprzedażą i kupnem samochodu?

Ubezpieczenie AC. W jakich sytuacjach umowa wygasa?

Warunki, na jakich wygasa ubezpieczenie AC, ustala towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku większości firm do takiej sytuacji dochodzi, jeśli:
• upłynął termin obowiązywania umowy, a nie została ona przedłużona (nie dzieje się to automatycznie);
• nastąpiła szkoda całkowita lub samochód został skradziony;
• wyczerpano całkowitą sumę ubezpieczenia;
auto jest wyrejestrowane;
• właściciel nie opłacił składki w terminie;
• samochód zmienił właściciela (został sprzedany, zarejestrowany za granicą lub przekazany w darowiźnie);
• umowa została zawarta na podstawie nieprawdziwych informacji;
• TU ogłosiło upadłość.

Ubezpieczenie AC. Czy można z niego zrezygnować?

Samodzielna rezygnacja z AC jest możliwa, ale muszą zostać spełnione dwa warunki:
• umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
• od dnia jej podpisania (lub, jeśli ubezpieczyciel nie poinformował nas o tej możliwości – od momentu, kiedy się o tym dowiedzieliśmy) nie minęło więcej niż 30 dni (dla firm – 7 dni).

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia pisemnego oświadczenia. Niezbędne będzie też opłacenie składek za cały czas, kiedy auto było objęte ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie AC. Co ze sprzedażą i kupnem samochodu?

Przejście polisy na nowego właściciela samochodu jest możliwe, jednak musi to stać się za zgodą poprzedniego właściciela i ubezpieczyciela. W praktyce jednak TU rzadko pozwala na takie rozwiązanie. Jeżeli natomiast to my sprzedajemy auto, musimy powiadomić o tym fakcie ubezpieczalnię, dołączając kopię umowy kupna-sprzedaży. Pieniądze za czas, kiedy nie korzystaliśmy z ochrony zostaną przelane na wskazane przez nas konto bankowe.

Poprzedni postOpłata OC po terminie - co warto wiedzieć?
Następny postKara za nieprzerejestrowanie samochodu – co nam grozi?